Hakkımızda

time-line

SAY TEKNİK HIRDAVAT; Yıllardır sektörde kazandığımız tecrübeyi, kurumsal bir yapıya dönüştürerek 2007 yılında SAY TEKNİK HIRDAVAT’ı kurduk. Tecrübeli ve eğitimli insan gücü ve dinamizmini, gelişmiş teknoloji ve modern yönetim sistemleri ile buluşturan SAY TEKNİK HIRDAVAT, kazandığı rekabet gücü ile geniş müşteri kitlesine hizmet sunmaktadır.

SAY TEKNİK HIRDAVAT, günümüz rekabet ortamında, hizmetin oluşturulması ve sunulması sürecinin kurumsal bir yapı ile desteklenmesi gerektiğinden, kurumsal boyuttta düzenlemeler gerçekleştirmiştir.

SAY TEKNİK HIRDAVAT, kalite ve müşteri memnuniyetini, yanlızca ulaşılacak bir hedef olarak değil, aynı zamanda sürekli gelişimin sağlandığı bir süreç olarak ele almakta ve müşterilerini bu sürecin en önemli iş ortakları olarak değerlendirmektedir.

Müşterilerin gereksinmelerini algılamak, müşterilerini doğru çözümlere yönlendirmek, talepleri taahhüt edilen süre içerisinde ve yüksek kalite standartlarında karşılamak konularında kendisinden beklenenleri yerine getirmekte olan SAY TEKNİK HIRDAVAT, geniş olanaklar ve sürekli gelişimi hedefleyen yapısı ile bundan sonra da bu yöndeki gelişmeleri takip edip, bünyesinde uygulamayı sürdürecektir.

 

VİZYONUMUZ, Şirket hedefleri doğrultusunda kalifiye insan kaynağının temini, mevcut insan kaynağı potansiyelinin arttırılması, çalışanlar arasında uyumlu ve güçlü ilişkilerin geliştirilmesi, takım ruhuna sahip, proaktif insan kaynakları gücünün oluşturulması, korunması ve geleceğe taşınmasıdır.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ, Ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde, sürdürülebilir gelişmeyi yaşam şekli yapan, teknoloji ve kalite açısından sektöründe tercih edilen bir kuruluş olarak hedefimiz müşterilerimize en yüksek faydayı sağlayacak ürün ve hizmetleri en iyi çözüm ortağı olarak sunmak ve sürekli müşteri memnuniyetini sağlamaktır.
Tüm çalışanlarımız müşteri odaklı çalışma felsefemizi benimser ve bu sürece katkıda bulunarak Süreç Yaklaşımı ile Sürekli İyileştirmeyi esas alarak Sıfır Hata 'yı hedeflemektedir..
Müşterilerimizi memnun etme yolunun, çalışanlarımızın mutluluğu ve memnuniyetinden geçtiğinin bilincinde olarak, çalışanlarımıza en iyi çalışma ortamını sağlamakta, sürekli gelişmeyi ve öğrenmeyi desteklemekteyiz.
Maliyetlerimizi düşürmek, verimliliğimizi ve uzun vadeli kârlılığımızı arttırmak, geleceğimizi güven altına almak, tedarikçilerimizle karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışarak sağlanabilir.
Bu bağlamda amacımız bütün faaliyet sahalarında ve hizmet birimlerinde kalite bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Toplam Kalite Yönetimi 'ni yaşam şekli olarak benimsemek ve gereklerini yerine getirmektir.
Toplam Kalite Yönetimi ile iş mükemmelliğini gerçekleştirmek  SAY TEKNİK HIRDAVAT çalışanları olarak hepimizin görevidir.